Přejít k obsahu


Středoevropská politika a veřejná správa v roce 26 – konec iluzím?

Citace:
VALEŠ, L. Středoevropská politika a veřejná správa v roce 26 – konec iluzím?. In Európa na križovatke. Košice : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015, s. 146-164. ISBN: 978-80-89391-36-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Central European Politics and Public Administration in the year 26 - the end of illusions?
Rok vydání: 2015
Místo konání: Košice
Název zdroje: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola v knize se věnuje analýze očekávání, která přinesl revoluční rok 1989, a jejich realitě 26 let po pádu železné opony v zemích střední Evropy. Zaměřuje se především na fungování politiky a veřejné správy. Autor se mimo jiné věnuje obecnému vývoji demokracie - v její reálné i teoretické podobě, přičemž se opírá o teoretické koncepty tranzice a postdemokracie.
Abstrakt EN: Chapter in the book is devoted to the analysis of expectations, which brought the year of revolution 1989, and their reality 26 years after the fall of the Iron Curtain in Central Europe. It focuses primarily on the functioning of politics and public administration. Author focuse among others on the general development of democracy - in its real and theoretical form, relying on theoretical concepts of transition and post-democracy.
Klíčová slova

Zpět

Patička