Přejít k obsahu


Autochtonní alternativní rozhodování sporů

Citace:
RABAN, P. Autochtonní alternativní rozhodování sporů. In Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi : stati a judikatura. Praha: JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2015. s. 69-70. ISBN: 978-80-87109-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rozhodováním sporů ve společenství osob. Společenstvími osob jsou rozuměna taková sdružení, která jsou spojována společným zájmem. Mohou mít podobu právnické osoby (např. spolky, obchodní korporace apod.) nebo autonomně vyvinuté komunity v zájmu uspokojování určité potřeby. Ve všech takových společenstvích se přirozeně vyvíjejí i mechanismy odstraňování sporů, které náš právní řád buď právně upravuje nebo je často akceptuje mlčky. Příkladem je rozhodování sporů uvnitř spolkové samosprávy (např. sportovní činnost), ale i např. ve společenství účastníků telekomunikačních služeb, bankovních služeb nebo internetových služeb. Tato oblast je třetí cestou alternativního rozhodování sporů, doposud sofistikovaně neupravenou právem.
Klíčová slova

Zpět

Patička