Přejít k obsahu


Soubor moderních metod odhadu stavu nelineárních stochastických systémů

Citace:
STRAKA, O., HAVLÍK, J., AJGL, J., KRÁL, L., PRÜHER, J., FEHÉR, M., KAŇA, Z., SOTÁK, M., DUNÍK, J., BARÁNEK, R. Soubor moderních metod odhadu stavu nelineárních stochastických systémů. 2015.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A collection of modern state estimation methods for nonlinear stochastic systems
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Ing. Jindřich Havlík , Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Ing. Ladislav Král Ph.D. , Ing. Jakub Prüher , Ing. Marek Fehér , Ing. Zdeněk Kaňa Ph.D. , Doc. Ing. Miloš Soták Ph.D. , Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Mgr. Radek Baránek
Abstrakt CZ: Jedná se balík obsahující soubor implementací moderních metod odhadu stavu nelineárních stochastických systémů a množinu implementovaných matematických modelů. Balík je složen ze čtyř komponent pokrývajících nelineární funkce, náhodné veličiny, modely systémů a samotné metody odhad. Metody odhadu zahrnují zejména rozšířený Kalmanův filtr, unscentovaný Kalmanův filtr, diferenční filtr prvního a druhého řádu, částicový filtr a metodu gaussovských směsí. Implementované matematické modely popisují úlohu sledování a úlohu navigace založenou na využití inerciálních senzorů a GNSS systému. Implementace jsou provedeny v prostředí MATLAB.
Abstrakt EN: It is a package of a set of modern state estimation methods implementations for nonlinear stochastic systems and a set of implemented mathematical models. The collection is composed of four components covering nonlinear functions, random variables, system models, and the estimation methods. The estimation methods cover the extended Kalman filter, the unscented Kalman filter, difference filters of the first and the second order, the particle filter, and the Gaussian sum method. The implemented mathematical models describe a tracking problem and a navigation problem based on utilizing inertial sensors and the GNSS system. The implementations are made in the MATLAB environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička