Přejít k obsahu


The Tax System in the Czech Republic and its Transformation in the 20th and 21th Century

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. The Tax System in the Czech Republic and its Transformation in the 20th and 21th Century. In Acta universitatis brunensis / System of financila law: system of tax law. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 89-109. ISBN: 978-80-210-7827-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Tax System in the Czech Republic and its Transformation in the 20th and 21th Century
Rok vydání: 2015
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá daňovým systémem v českém státě a jeho proměnami ve 20. a 21. století. Cílem stati je prokázat nebo vyvrátit hypotézu, že se daňový systém ve sledovaném období změnil. Autorka používá těchto vědeckých metod: komparace, deskripce a vědecké analýzy.
Abstrakt EN: This contribution deals with the tax system in the Czech state and its transformation in the 20th and 21 century. The main aim of the contribution is to confirm or disprove the hypothesis that, the tax system was changed during the period of the existence separate Czech state. Author used these scientific methods: comparison, description and analysis.
Klíčová slova

Zpět

Patička