Přejít k obsahu


Aktuální potřeby vzdělávání nelékařů v přednemocniční a intenzivní péči

Citace:
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J., SLOUKA, D. Aktuální potřeby vzdělávání nelékařů v přednemocniční a intenzivní péči. In Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí "Vzdělávání ve zdravotnictví". Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7, 150 00 Praha 5, 2015. s. 158 - 162. ISBN: 978-80-905728-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Current needs of paramedical training in pre-hospital and intensive care
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7, 150 00 Praha 5
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Mgr. Jana Holoubková DiS. , MUDr. David Slouka Ph.D.
Abstrakt CZ: Text je zaměřen na analýzu aktuálních potřeb vzdělávání ve zdravotnictví.
Abstrakt EN: Text is focused on the analysis of the current needs of education in health care.
Klíčová slova

Zpět

Patička