Přejít k obsahu


Analysis of the guidenance of mechanical presses with regard to new forming technologies

Citace:
CHVAL, Z., ČECHURA, M., RÁŽ, K. Analysis of the guidenance of mechanical presses with regard to new forming technologies. In Proceedings of the International Conference of DAAAM Baltic "Industrial Engineering". Estonsko: DAAAM International, 2015. s. 11-14. ISBN: 978-1-5108-2263-4 , ISSN: 2346-612X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the guidenance of mechanical presses with regard to new forming technologies
Rok vydání: 2015
Místo konání: Estonsko
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž Ph.D.
Abstrakt CZ: Podíl technologií prováděných na tvářecích strojích neustále celosvětově stoupá. Je to dáno tím, že těmito technologiemi, které jsou schopny produkovat výrobky se stále větší přesností, lze s minimálními ztrátami zajišťovat velkosériová i hromadná výroba. V návaznosti na to stojí před konstruktéry tvářecích strojů úkol modernizovat stará a připravovat nová konstrukční řešení strojů, která by odpovídala novým požadavkům. Jedním z nich je přesnost a kvalita vedení beranu tvářecího stroje, které přímo ovlivňují přesnost a kvalitu výkovku. Článek porovnává jednotlivé používané druhy vedení beranů a vyhodnocuje jejich napěťové a deformační poměry.
Abstrakt EN: Number of technological operations performed on forming machines is increasing worldwide. It is caused by more accurate operations and therefor products with smaller tolerances and moreprecise shape are produced. Aso material waste during technological operations and production is lower. These facts are resulting in various tasks for machine designers. Old forging machines must be upgraded and new solutions and machine designs should be found. A new machine must meet requirements of accuracy and also ram guidance quality. This paper is comparing different types of ram guidance on mechanical forging press in terms of stress and deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička