Přejít k obsahu


Porovnání EKF s plným a redukovaným modelem pro přímé řízení momentu PMSM

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T., ŠMÍDL, V. Porovnání EKF s plným a redukovaným modelem pro přímé řízení momentu PMSM. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of reduced model EKF and full model EKF for PMSM drive controlled by DTC
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá odhadem rychlosti a polohy rotoru synchronního motoru s permanentními magnety řízeným pomocí přímého řízení momentu. V článku jsou popsány dva estimátory založené na rozšířeném Kal-manově filtru (EKF) s plným a redukovaným modelem. Nejdříve je představeno přímé řízení momentu PMSM a čidlem polohy na rotoru. Navržené estimátory s Kalmanovým filtrem jsou implementovány do řízení a jejich funkce ověřeny simulací a experimenty na laboratorním prototypu pohonu o výkonu 11 kW.
Abstrakt EN: This paper is concerned with a speed and position estimator of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) controlled by direct torque control. Designed estimators are based on a reduced model Extended Kalman filter and full model EKF. First the direct torque control of the PMSM with a position sensor is pre-sented. Next Kalman filter based estimators for electrical rotor speed and electrical rotor position are proposed and thereafter implemented into the described drive control algorithm. The proper function of the proposed sensorless control is verified in selected transient states of the motor drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička