Přejít k obsahu


Svolání valné hromady akciové společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva

Citace:
DVOŘÁK, T. Svolání valné hromady akciové společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. Košice, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Referát se podrobně zabýval novou právní úpravou svolání valné hromady a.s. podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, a jenž dosavadní právní úpravu této otázky nikoli bezvýznamným způsobem změnil.
Klíčová slova

Zpět

Patička