Přejít k obsahu


Univerzální jednofázový měnič se snímáním proudu

Citace:
BRYCHCÍN, J. Univerzální jednofázový měnič se snímáním proudu. In Elektrické pohony : XXXIV. konference. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-4. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Universal single-phase converter with current sensing
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Jiří Brychcín ,
Abstrakt CZ: Práce se zabývá návrhem a realizací jednofázového střídače. Měnič byl navržen pro účely otestování vlastností paralelně řazených FET tranzistorů v pouzdře D2PAK, driveru s nábojovou pumpou a snímání proudu pomocí bočníku s operačním zesilovačem. Výsledkem práce bude prototyp trojfázového měniče pro BLDC motor.
Abstrakt EN: This work deals with the design and implementation of a single-phase inverter. The inverter has been designed for testing of the features of parallel FET transistors in case D2PAK, driver with charge pump and current sensing using a shunt with an operational amplifier. Result of this work will be a prototype three-phase inverter for BLDC motor.
Klíčová slova

Zpět

Patička