Přejít k obsahu


Komunikace sester s pacienty se zajištěnými dýchacími cestami

Citace:
FREI, J., HOLOUBKOVÁ, J., DOHNALOVÁ, A. Komunikace sester s pacienty se zajištěnými dýchacími cestami. In Sborník příspěvků "Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VI." Ošetřovatelství není jen ošetřování.. Plzeň: ZČU v Plzni, 2015. s. 76-77. ISBN: 978-80-261-0503-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communication between nurses and patients with a secured airway
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: PhDr. Mgr. Jiří Frei Ph.D. , Mgr. Jana Holoubková DiS. , DiS. Andrea Dohnalová
Abstrakt CZ: Příspěvek uvádí nejčastěji preferované způsoby komunikace sester s pacienty se zajištěnými dýchacími cestami v rámci akutní péče.
Abstrakt EN: The paper presents the most preferred mode of communication between nurses and patients with a secured airway within acute care.
Klíčová slova

Zpět

Patička