Přejít k obsahu


Výuka studentek porodní asistence v komunitním prostředí

Citace:
KAŠOVÁ, L., LORENZOVÁ, E. Výuka studentek porodní asistence v komunitním prostředí. In Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7, 150 00 Praha 5, 2015. s. 153-157. ISBN: 978-80-905728-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: EDUCATION OF MIDWIFERY STUDENTS IN COMMUNITY
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Duškova 7, 150 00 Praha 5
Autoři: Mgr. Lucie Kašová , Mgr. Eva Lorenzová
Abstrakt CZ: Porodní asistentka je teoreticko-praktický obor. Pro vytváření správného profesního sebevědomí, by studentky měly být vybaveny obecně teoretickými znalostmi, na které pak navazují specifické předměty porodní asistence. Především v první polovině studia by měly studentky mít znalosti o fyziologickém těhotenství, vedení fyziologického porodu a péči o zdravou šestinedělku a novorozence. Teprve následně po zvládnutí teoretických znalostí a praktických dovedností z fyziologie, by měly být porodní asistentky vyučovány o rizicích a možných patologických stavech v porodní asistenci. Jak zabezpečit praxi, aby se studentky setkávaly s výhradně zdravými ženami a jejich dětmi, naznačilo zapojení studentek do projektu Péče porodní asistentky o šestinedělky v domácím prostředí jako prevence zdravotních komplikací žen v šestinedělí. V komunitní péči je v současné době nedostatek porodních asistentek. Přitom zkracování hospitalizace po porodu poukazuje na její vzrůstající potřebnost. S ohledem na tyto informace je potřeba vzdělávat porodní asistentky tak, aby se v komunitním prostředí prosadily a byly respektovanými odborníky týmu.
Abstrakt EN: Midwifery is theoretical and practical subject of study. The students should be equipped with general theoretical knowledge to create right professional confidence. The special subjects of midwifery are added on following theoretical knowledge. Mainly in the first half of study the students should understand physiological gravidity, managing the physiological birth and the care of woman in puerperium and newborn. The midwifes should be taught about risks and potentional pathological states in midwifery only after gaining theoretical knowledge and practical skills in physiology. Students participated in project "Midwifery care about women in puerperium in their community as prevent health problems" in order to provide the practice - meeting with exclusively healthy women and their childern. There is a lack of midwifes in community practice. Decreasing of the hospitalization after birth shows the necessity of community care. In view of the fact is essential to educate midwifes to be able to get their own way in community care and become respected team members.
Klíčová slova

Zpět

Patička