Přejít k obsahu


Spolupráce v oblasti životního prostředí jako nástroj řešení konfliktů: Historie a kritika přístupu

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Spolupráce v oblasti životního prostředí jako nástroj řešení konfliktů: Historie a kritika přístupu. Mezinárodní vztahy, 2015, roč. 50, č. 2, s. 45-64. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental Cooperation as an Instrument of Conflict Resolution: The History and Criticism of the Approach
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložený text se zabývá myšlenkou aplikace spolupráce v oblasti životního prostředí při transformaci a řešení konfliktů. První část textu seznamuje čtenáře s historií myšlenky a vývojem přístupu, druhá část textu analyzuje nejprve teoretické a metodologické problémy přístupu, poté se věnuje současným výzkumným výzvám, jimž čelí využití environmentální spolupráce při transformaci a řešení konfliktů. Text ukazuje, že v současné době existuje stále mnoho nejasností ohledně konceptualizace environmentální spolupráce jako nástroje transformace a řešení konfliktů i mnoho otázek souvisejících se samotnou aplikací tohoto přístupu. Tyto problémy a otázky mírní optimismus dosud spojovaný s uvedeným přístupem.
Abstrakt EN: The text is concerned with the idea of using environmental cooperation as a conflict transformation instrument. In the first part the text introduces the history of the idea, and in the second part it researches the theoretical and methodological problems of the approach and introduces and analyzes the main challenges the contemporary research on it faces. The result of the analyzis shows that the transformative peacebuilding potential of environmental cooperation is at least unclear and needes further research.
Klíčová slova

Zpět

Patička