Přejít k obsahu


Environmental Cooperation as Instrument of Conflict Transformation in Conflict - Prone Areas: Where does it Start, How Deep it can be and What Effects it can have?

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Environmental Cooperation as Instrument of Conflict Transformation in Conflict - Prone Areas: Where does it Start, How Deep it can be and What Effects it can have?. Politické vedy, 2015, roč. 18, č. 2, s. 105-126. ISSN: 1335-2741
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Environmental Cooperation as Instrument of Conflict Transformation in Conflict - Prone Areas: Where does it Start, How Deep it can be and What Effects it can have?
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Idea environmentální spolupráce jako nástroje transformace konfliktů se rozvíjí od 90. let 20. století v akademických debatách a zároveň i na poli mezinárodních institucí a nevládních organizací. Tato idea předpokládá, že konflikt a spolupráce mohou koexistovat a že kooperativní přístup k plánování, správě a užívání přírodních zdrojů má schopnost iniciovat a udržovat dialog mezi stranami konfliktu a usnadnit transformaci konfliktu a peacebuilding. Článek testuje tuto hypotézu na čtyřech případech a pokouší se zodpovědět otázku ohledně původu a fungování environmentální spolupráce v politicky konfliktních oblastech. Případové studie ukazují, že politické konflikty a environmentální spolupráce mohou koexistovat, ale jen ve specifických podmínkách. Environmentální spolupráce ve všech případech začala v období, kdy neprobíhaly mezi stranami konfliktu žádné násilné střety. Případové studie rovněž ukazují, že v případě zhoršení vztahů mezi stranami konfliktu a nárůstem intenzity konfliktu dochází k zastavení environmentální spolupráce. Některé z případů ukazují, že nepolitičtí aktéři angažovaní v environmentální spolupráci jsou méně citliví na změny intenzity konfliktu než političtí aktéři, a že se snaží udržovat komunikaci i během období zhoršených vztahů. Konečně, případové studie ukazují, že environmentální spolupráce v politicky konfliktních oblastech zůstává i přes trvání spolupráce a intenzitu vnější podpory slabá.
Abstrakt EN: The idea of environmental cooperation as a conflict transformation instrument emerged since the 1990s among scholars as well as among international institutions and non-governmental organizations. The idea presume that conflict and cooperation can coexist and that a cooperative approach to planning, management and use of environmental resources is able to initiate and sustain a dialogue between the parties of a conflict and facilitates conflict transformation and peacebuilding. This article tests one hypothesis on four case studies, and asks one question to find out more about the origin and functioning of environmental cooperation in areas of political conflicts. The results of the case studies show that political conflict and environmental cooperation can coexist, but in distinctive conditions. Environmental cooperation has begun in all the cases in the time when no violent clashes between conflict parties took place. The case studies also showed that if the relationship between the conflict parties has worsened and the conflict intensity increased, the environmental cooperation was stopped. Some of the cases demonstrated that non-political environmentally engaged actors are less sensitive to the change in conflict intensity than the political agents, and they have been trying to maintain communication during the period of worsened political relations. Finally, the case studies showed that environmental cooperation in areas of political conflicts has, despite the duration of the cooperation and the intensity of external support, remained weak.
Klíčová slova

Zpět

Patička