Přejít k obsahu


Environmental Cooperation and Conflict Transformation

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Environmental Cooperation and Conflict Transformation. Central European Journal of International and Security Studies, 2015, roč. 9, č. 2, s. 92-116. ISSN: 1802-548X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Environmental Cooperation and Conflict Transformation
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na fenomén užívání environmentální spolupráce jako nástroje transformace konfliktů. Optimistický přístup míní, že environmentální spolupráce je nezávislou proměnnou, která může pozitivně ovlivnit politiku prostřednictvím svého silného peacebuildingového potenciálu. Článek ukazuje, jak se vyvíjely a v průběhu času měnily přístupy ke vztahům mezi životním prostředím, ekologií a konflikty. Článek dále upozorňuje na sedm teoretických a metodologických problémů daného přístupu. Problémy a slabiny ideje užití environmentální spolupráce jako nástroje transformace konfliktů diskutované v textu zmírňují optimismus původně spojovaný s tímto přístupem. Zdá se, že potenciál daného přístupu v oblasti transformace konfliktů zůstává přinejmenším nejasný.
Abstrakt EN: This article is concerned with the tactic of using environmental cooperation as a conflict transformation instrument. This is an optimistic approach which suggests that environmental cooperation is an independent variable that may positively influence politics due to it retaining strong peacebuilding potentials. This article shows how ideas about the relationship between environment, ecology and conflicts has evolved and changed over time and discusses seven theoretical and methodological problems of the approach. The problems and weaknesses of the idea to use environmental cooperation as a conflict transformation instrument, discussed in the text, moderate the optimism originally connected with the approach. It seems that the transformative peacebuilding potential of environmental cooperation remains, at least, unclear.
Klíčová slova

Zpět

Patička