Přejít k obsahu


Hodnocení ve výuce informatiky na základní škole

Citace:
BENEDIKTOVÁ, L. Hodnocení ve výuce informatiky na základní škole. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 19-22. ISBN: 978-80-261-0427-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation in teaching informatics
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Lenka Benediktová ,
Abstrakt CZ: V dnešní době se výuka informatiky pevně zařadila do výuky základních škol. Přístup k ní je však rozdílný, stejně tak jako následné hodnocení žáků, které je v tomto předmětu problematické. Ve světě, kde počítače provází člověka na každém kroku, je tento rozdílný přístup poněkud zvláštní. Tento článek pojednává zvláštnostech školního hodnocení ve výuce informatiky, o použití vhodných způsobů hodnocení za předpokladu navození správné motivace žáka. Dále ukazuje některé nevhodné druhy hodnocení, které mohou skutečný výkon žáka zkreslit, což zákonitě vede k demotivaci.
Abstrakt EN: Nowadays, teaching informatics has become an important part of elementary education. Therefore, the approach to teaching informatics is different at schools, as well as pupil evaluation, which is difficult in this subject. In this world computers are common part of our lives and this approach seems to be rather odd. In this article we discuss peculiarities of school evaluation in informatics and the use of appropriate methods of evaluation and proper motivation of pupils. We also show some of the wrong kinds of evaluation. They can distort the real performance of pupils and lead to their demotivation.
Klíčová slova

Zpět

Patička