Přejít k obsahu


Možnosti rozvoje žáků základní školy pomocí stavebnic LEGO

Citace:
BAŤKO, J. Možnosti rozvoje žáků základní školy pomocí stavebnic LEGO. In ISVK 2014 FPE : sborník 4. ročník interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE 2014. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014. s. 13-18. ISBN: 978-80-261-0427-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The possibility of developement elementary school students by using LEGO building kits
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Jan Baťko ,
Abstrakt CZ: V současné době se do výuky na základních školách často zařazují různé typy stavebnic od firmy LEGO. Existuje několik typům stavebnic s různou obtížností. Můžeme je využívat jak v předškolním věku, tak také ve výuce ve všech ročnících základní školy. Využívají se pro výuku programování, algoritmizace, technické výchovy, ale i v dalších předmětech. Tento příspěvek se věnuje oblastem, ve kterých stavebnice přispívají k rozvoji osobnosti žáků základní školy.
Abstrakt EN: Presently are often various types of LEGO building kits deployed in teaching at elementary schools. There are several types of kits with different difficulty. You can use them in preschool and also in all years of primary school. They are used for teaching programming, algorithms, technical education, but also in other subjects. This paper focuses on the areas of personal development in which building kits contribute to the development of elementary school students.
Klíčová slova

Zpět

Patička