Přejít k obsahu


RobotC verze 4 a možnosti jeho využití ve výuce

Citace:
BAŤKO, J. RobotC verze 4 a možnosti jeho využití ve výuce. In Olympiáda techniky Plzeň 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 180-183. ISBN: 978-80-261-0518-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RobotC version 4 and the possibilities of use in education
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Jan Baťko ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje aktuální verzi programovacího prostředí RobotC. Popisuje jak ikonickou, tak i textovou verzi programu. Zaměřuje se na jejich součásti a popisuje způsob vytváření programu. Popis je doplněný o grafické prvky. Na závěr krátce shrnuje možnosti využití programovacího prostředí ve výuce.
Abstrakt EN: The article presents the actual version of the programming environment RobotC. It describes as iconic as well as a text version. It focuses on their components and describes how to create the program. The description is appended by graphic elements. Shortly summarizes the use of the programming environment in the education.
Klíčová slova

Zpět

Patička