Přejít k obsahu


Workshop Výuka předmětu Základy legislativy na FPR

Citace:
Jermanová, H., Cvrček, F. Workshop Výuka předmětu Základy legislativy na FPR. Plzeň, FPR ZČU, 14.01.2015 - 14.01.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Workshop The course Fundamentals of Legislation on the FOL
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Helena Jermanová , Doc. JUDr. František Cvrček CSc.
Abstrakt CZ: Předmět Základy legislativy bude vyučován od příštího akademického roku katedrou teorie práva s cílem seznámit studenty s procesem přípravy návrhů předpisů u nás v konfrontaci s vyspělými zeměmi Evropy. Na základě realizovaného projektu Spolupracující právníci byla zpracována koncepce předmětu Základy legislativy a připraveny pomůcky pro výuku (data, slovníky a SW). Koncepce je kompatibilní s výukou podobných předmětů na PF v ČR. Do konce roku 2015 bude vypracována učebnice tohoto oboru ve spolupráci s praktickými experty působící dlouhodobě v legislativě, zejména v oblasti kompatibility s právem EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička