Přejít k obsahu


Ab initio method of optical investigations of CdS1-xTex alloys under quantum dots diameter effect

Citace:
AL-DOURI, Y., HASMIN, U., KHENATA, R., AL-JAARY, A., AMERI, M., BOUHEMADOU, A., RAHIM RUSLINDA, A., MD ARSHAD, M. Ab initio method of optical investigations of CdS1-xTex alloys under quantum dots diameter effect. Solar Energy, 2015, roč. 115, č. květen 2015, s. 33-39. ISSN: 0038-092X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ab initio method of optical investigations of CdS1-xTex alloys under quantum dots diameter effect
Rok vydání: 2015
Autoři: Y. Al-Douri , U. Hasmin , R. Khenata , Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D. , M. Ameri , A. Bouhemadou , A. Rahim Ruslinda , M.K. Md Arshad
Abstrakt CZ: Zakázané pásmo nepřímé energie (C_X) se vypočítá metodou (FP-LAPW), jak je implementovana ve WIEN2K kódu pomocí metod density functional theory (DFT) a full potential-linearized augmented plane wave. Metoda Engel–Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA) se používá k optimalizaci odpovídajícího potenciálu energetické přeměny a optických vlastností CdS1_xTex slitin jako funkce průměru kvantové tečky, a je používán k testování platnosti našeho modelu potecionálu kvantové tečky.
Abstrakt EN: The indirect energy gap (C_X) is calculated using density functional theory (DFT) of the full potential-linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method as implemented in WIEN2K code. The Engel–Vosko generalized gradient approximation (EV-GGA) formalism is used to optimize the corresponding potential for energetic transition and optical properties calculations of CdS1_xTex alloys as a function of quantum dot diameter and is used to test the validity of our model of quantum dot potential.
Klíčová slova

Zpět

Patička