Přejít k obsahu


Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 159 s. ISBN: 978-80-7380-507-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labour Relations from the Perspective of the New Civil Code
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Publikace je vědeckým rozborem proměn pracovněprávních vztahů v důsledku přijetí nového občanského zákoníku.
Abstrakt EN: The publication is a scientific analysis of changes of labour relations resulting from the adoption of the new Civil Code.
Klíčová slova

Zpět

Patička