Přejít k obsahu


The Constitutional Courts - the Republic of Korea an the Czech Republic - Comparison

Citace:
FOREJTOVÁ, M. The Constitutional Courts - the Republic of Korea an the Czech Republic - Comparison. In Law Crossing Eurasia. From Korea to the Czech Republic. Waldkirchen : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, s. 155-163. ISBN: 978-3-9816855-2-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Constitutional Courts - the Republic of Korea an the Czech Republic - Comparison
Rok vydání: 2015
Místo konání: Waldkirchen
Název zdroje: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague
Autoři: JUDr. Monika Forejtová Ph.D.
Abstrakt CZ: Ústavy České republiky a Korejské republiky jsou nejvyšší právní předpisy obou zemí. Navzdory skutečnosti, že obě země se nacházejí na různých kontinentech, jsou tisíce kilometrů daleko, mají různé historické, kulturní a právní kořeny, je možné určit některé společné právní zásady ve svých ústavách. Obě země jsou demokratickými republikami; mají k dispozici katalogy lidských práv a ústavní mechanismy. Článek obsahuje specifikaci některých společných zásad struktury ústavních soudů obou zemí, porovnávání kompetencí obou ústavních soudů a některých důležitých rozhodnutí obou ústavních soudů, které se týkaly zachování demokracie.
Abstrakt EN: Constitutions of the Czech Republic and the Republic of Korea are the supreme legislation of both countries. In spite of the fact that both countries are situated on different continents, are thousands of kilometres far away, have different historical, cultural and legal roots, it is possible to specify some common legal principles in their Constitutions. Both countries are democratic republics; they have at their disposal bills of human rights followed by mechanisms of constitutional jurisdiction in many aspects. The article includes the specification of some common principles of the structure of Constitutional Courts of both countries, comparison of competences of both Constitutional Courts and some important decisions of both Constitutional Courts, which concerned preservation of democracy.
Klíčová slova

Zpět

Patička