Přejít k obsahu


Neolitický demografický přechod ve střední Evropě: empirické doklady a demografické modelování

Citace:
GALETA, P., BRŮŽEK, J. Neolitický demografický přechod ve střední Evropě: empirické doklady a demografické modelování. Historická demografie, 2015, roč. 39, č. 1, s. 1-34. ISSN: 0323-0937
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Neolithic transition in Central Europe: empirical evidences and demographic modelling
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Patrik Galeta Ph.D. , Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek Ph.D.
Abstrakt CZ: Přechod mezi lovecko-sběračským a zemědělským způsobem obživy je jedním z nejvíce sledovaných témat lidské historie. V této studii se zabýváme demografickými aspekty rozšíření zemědělství ve střední Evropě (6 tis. př. Kr.). Na teoretické a empirické úrovni a prostřednictvím demografického modelování argumentujeme, že na ustavení prvních zemědělských sídlišť střední Evropy se podíleli jak šířící se zemědělci tak místní lovci a sběrači.
Abstrakt EN: The transition between foraging and farming represents one of the most discussed topics in human history. This study deals with demographic aspects of farming spread in Central Europe (6th millennium BC). On the theoretical and empirical level and on the basis of demographic modelling, we argue that both south-eastern farmers and local foragers participated on the establishment of farming communities in Central Europe.
Klíčová slova

Zpět

Patička