Přejít k obsahu


Modulátor pro čtyřfázové měniče s minimalizací nekonečné normy

Citace:
KOMRSKA, T., GLASBERGER, T., PEROUTKA, Z. Modulátor pro čtyřfázové měniče s minimalizací nekonečné normy. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modulator with minimization of infinity norm for four-leg inverters
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Tomáš Komrska Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá návrhem univerzálního modulátoru pro čtyřfázové měniče umožňujícím zvýšení využití potenciálu měniče a snížení napětí ve stejnosměrném meziobvodu. Navržený modulátor je založen na metodě minimální nekonečné normy, kdy na základě požadovaných výstupních napětí zadaných algoritmem řízení jsou vypočítány modulační signály vstupující do PWM s minimalizovanou amplitudou. Univerzálnost metody spočívá v možnosti nasazení i v aplikacích, kde požadované, silně rozvážené výstupní napětí měniče, obsahuje také netočivou složku, a kde tradiční metody modulace čtyřfázových měničů selhávají.
Abstrakt EN: The paper deals with universal modulator for four-phase inverters enabling increased use of dc-link voltage. Designed modulator is based on a minimum infinity-norm method. Based on the desired output voltage demanded by the control algorithm, the PWM modulation signals with minimized amplitude are calculated. The universality of this method lies in the possibility of use even in applications where the required output voltage is strongly unbalanced containing a zero-sequence component and where the traditional methods fail.
Klíčová slova

Zpět

Patička