Přejít k obsahu


Daňové reformy 90. let minulého století v oblasti důchodových daní na příkladu současné ČR

Citace:
JARÝ, Č. Daňové reformy 90. let minulého století v oblasti důchodových daní na příkladu současné ČR. Business & IT, 2015, roč. 5, č. 1, s. 16-28. ISSN: 1805-3777
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tax reforms in 90s of the 20th century in the field of income taxes using the example of the current Czech Republic
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Čestmír Jarý
Abstrakt CZ: Příspěvek si klade za cíl definovat teoretické aspekty daňových reforem a analyzovat základní aspekty z vývoje daňových reforem na našem území v 90. letech minulého století vzhledem k situaci v 80. letech. Článek se zaměřuje pouze na situaci důchodové daně. Daňové reformy jsou v poslední době často diskutovaným tématem, jak na úrovni jednotlivých ekonomik, tak na úrovni OECD či EU. Ty však nejsou novým pojmem, historie daňových reforem je velice dlouhá a mnohdy se některé nástroje v reformě využívané opakují.
Abstrakt EN: The paper aims to define the theoretical aspects of tax reforms and analyze fundamental aspects of the history of tax reforms of our country in 90s last century in comparison of situation in 80s. The paper discuss about income taxes. Tax reforms have recently benn a frequently discussed topic at the level of individual economies and at level of OECD and EU countries. Tax reforms are not a new concept, the history of tax reform is very long and often tax reforms have repeated some tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička