Přejít k obsahu


Výkonové LDMOS tranzistory

Citace:
KAVALÍR, T. Výkonové LDMOS tranzistory. Radioamatér, 2015, roč. 16, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1212-9100
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power LDMOS transistors
Rok vydání: 2015
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Uvedený článek si klade za cíl seznámit radioamatérskou veřejnost se základními vlastnostmi výkonových LDMOS tranzistorů a práci s nimi. Zároveň naznačuje možná úskalí a je jakýmsi volným úvodem pro budoucí prakticky zaměřené články, které se budou zabývat realizací výkonových tranzistorových zesilovačů.
Abstrakt EN: That article aims to introduce an amateur public with the basic properties of power LDMOS transistors and working with them. While suggesting possible pitfalls and is a sort of free introduction for future practice-oriented articles which will deal with the implementation of the power transistor amplifiers.
Klíčová slova

Zpět

Patička