Přejít k obsahu


Dokumenty Tridentského koncilu

Citace:
HRDINA, A. Dokumenty Tridentského koncilu. 1. vyd. Praha : Krystal OP s.r.o., 2015, 335 s. ISBN: 978-80-87183-75-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Krystal OP s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Publikace obsahuje v latině i češtině text všech dogmatických i reformních dekretů a kánonů přijatých na celkem 25 zasedáních tridentského koncilu (1545-1563), jakož i ustanovení procesní povahy o přeložení či odložení zasedání apod. V příloze je připojeno pět "prováděcích" zákonů papeže Pia IV. z let 1564-1565 a "cenzurní dekalog", zpracovaný na základě požadavků koncilu. Celé následující období ve vývoji kanonického práva je zaměřeno téměř výlučně na realizaci dekretů tridentského sněmu, které se tak řadí k nejvýznamnějším právním památkám kanonického práva vůbec. Církevní disciplína z nich žila téměř čtyři sta let - až do druhého vatikánského koncilu (1962-1965), resp. do vydání Kodexu kanonického práva roku 1983; pokud jde o dogmatické dekrety Tridentina, ty se staly součástí katolické věrouky trvale. Jde o první český překlad těchto dokumentů.
Klíčová slova

Zpět

Patička