Přejít k obsahu


K pojmu smlouva v novém občanském zákoníku

Citace:
RABAN, P. K pojmu smlouva v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, s.r.o., 2014. s. 100-109. ISBN: 978-80-905687-3-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A comment on the definition of "contract" in the new Civil Code regulation
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Troas, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Nový občanský zákoník vejde v účinnost od 1.1.2014. Zavádí řadu zcela nových pojmů či zcela nových pojetí dosavadních institutů. Doposud nebyly publikovány ani základní komentářové či učebnicové texty, které by posuny ve významu základních institutů tohoto kodexu zaznamenaly. Jedním z příkladů jsou i pojmy "závazek" a "smlouva", které zákon vymezuje, či spíše používá odlišně od dosavadních vžitých interpretací.
Abstrakt EN: The new Civil Code will come into effectiveness from January 1, 2014. It introduces an entirely new terms or entirely new concept of existing institutions. Have no yet been published basic commentary or textbook texts that would record shifts in meaning of basic institutions of the Code. One of the examples are the terms of obligation and contract which the law defines, ar rather uses differently from the existing deep-rooted interpretations.
Klíčová slova

Zpět

Patička