Přejít k obsahu


Aplikační problémy spojené s institutem agenturního zaměstnávání

Citace:
DITTRICH, M. Aplikační problémy spojené s institutem agenturního zaměstnávání. Praha, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: S přijetím nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen "NOZ") doznaly značné změny i základy pracovního práva ve vztahu k otázce posuzování platnosti, neplatnosti či neúčinnosti právních jednání. Výše uvedená problematika se pochopitelně dotkla i právního institutu agenturního zaměstnání. Autor z toho důvodu věnuje příspěvek zejména dořešení otázky zařazení právního vztahu mezi agenturou práce a uživatelem založeného dohodou o dočasném přidělení agenturního zaměstnance dle úst. § 308 ZPr a nabízí polemiku nad otázkou posouzení platnosti takovéto dohody k diskuzi.
Klíčová slova

Zpět

Patička