Přejít k obsahu


Methodological Support for Indication of Risks and their Causes of Life Cycle of Technical Products

Citace:
DVOŘÁK, J., SASIADEK, M. Methodological Support for Indication of Risks and their Causes of Life Cycle of Technical Products. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Norristown, USA: IBIMA Publishing, 2015. s. 3324-3327. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methodological Support for Indication of Risks and their Causes of Life Cycle of Technical Products
Rok vydání: 2015
Místo konání: Norristown, USA
Název zdroje: IBIMA Publishing
Autoři: Ing. Josef Dvořák , Ing. Michal Sasiadek Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku je na stíněn koncept pro indikaci rizik a jejich příčin celoživotního cyklu (LC) technických produktů (TS). S tímto inovativním konceptem je porovnána nejrozšířenější metoda pro analýzu ritik FMEA. S využitím Ishakavowa diagramu příčina následků je tento koncept analýzy rizik schopen determinovat rizika v rámci celoživotního cyklu testovaných technických produktů. Výhodou tohoto konceptu jsou komplexnost využití, systematika a flexibilita aplikováním klíčových znalostí Engineering Design Science EDS, a to zejména z s využitím Teorie technických systémů.
Abstrakt EN: Concept of methodological support for risk indication during analyses of technical systems (TS) in the context of their Life Cycle (LC) is described in this paper. Well known Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) method for management of risk indication was compared to the mentioned innovated concept. The innovated concept allows user to determine all risks of LC of TS and outlines “map” for navigation of determination of causes of stated potential risks by using nature of Ishikawa model. The advantage of this concept for company management is in complexity, systematic and also of increasing of its flexibility by application of key knowledge of Engineering Design Science (EDS), mainly from the Theory of Technical Systems (TTS).
Klíčová slova

Zpět

Patička