Přejít k obsahu


Spokojenost lázeňského hosta

Citace:
JAKUBÍKOVÁ, D., VILDOVÁ, E. Spokojenost lázeňského hosta. In Sborník recenzovaných příspěvků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. s. 152-163. ISBN: 978-80-7248-955-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Spa guest satisfaction
Rok vydání: 2014
Místo konání: Karviná
Název zdroje: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Autoři: Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D. , Ing. et Bc. Eliška Vildová
Abstrakt CZ: V lázeňství se vždy dbalo na to, aby lázeňský host byl spokojený a do lázní se opětovně vracel. V době vyostřených konkurenčních vztahů nejen mezi lázeňskými subjekty ve snaze získat a udržet si hosty, ale také v souvislosti s aktuálními problémy českého lázeňství, se stávají spokojenost hosta a kvalitní vztahy lázeňských zařízení s hostem prioritou. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na význam a důležitost sledování spokojenosti hostů, představit model spokojenosti, uvést různé pohledy na spokojenost a představit některé metody a modely měření spokojenosti hostů využitelné v lázeňské organizaci.
Abstrakt EN: In the spa industry, special attention was paid to spa guests´ satisfaction so that they would come back. At the time of intensified competition not only among spa entities whose efforts were aimed to attract and retain guests, but also in connection with current problems in the Czech spa industry, customer satisfaction and quality of spa facilities have become a priority. The aim of the paper is to highlight the significance and importance of monitoring customer satisfaction, to introduce the satisfaction model, show different views of satisfaction and introduce some models and methods of measuring customer satisfaction that could be used in spa facilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička