Přejít k obsahu


Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů

Citace:
Jánošíková, P. Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů. Plzeň, KFP FPR ZČU, 29.06.2015 - 29.06.2015.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected Chapters of Financial Relations
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Dne 29. června 2015 se od 16 hodin na Katedře finančního práva a národního hospodářství konal workshop k projektu „Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů“ (VS-15-055), který v roce 2015 získala Katedra finančního práva a národního hospodářství. Cílem workshopu bylo seznámení s projektem, jeho cíli, výstupy a harmonogramem plnění a také projednání budoucí obsahové náplně předmětu Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů (KFP/DEFI), které zajišťuje Katedra finančního práva a národního hospodářství.
Abstrakt EN: On 29 June 2015, from 16 o'clock at the Department of Financial Law and Economics organized a workshop on the project " Selected Chapters of Financial Relations " (VS - 15-055 ) , which Department won in 2015. The aim of the workshop was to familiarize with the project, its objectives, outputs and timetable for compliance and also discuss the future of content KFP/ DEFI , which ensures the Department of Financial Law and Economics.
Klíčová slova

Zpět

Patička