Přejít k obsahu


Přímý měnič kmitočtu pro trakční pohony : komutace 1f maticového měniče v neurčitých stavech

Citace:
BEDNÁŘ, B., DRÁBEK, P., PITTERMANN, M. Přímý měnič kmitočtu pro trakční pohony : komutace 1f maticového měniče v neurčitých stavech. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-11. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct frequency converter for traction drives - 1f commutation matrix converter indefinite states
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Přímý měnič kmitočtu (jednofázový vysokonapěťový maticový měnič MC) je využit jako vstupní měnič mezi střídavou trolej a středofrekvenční transformátor. Jeho uplatnění umožňuje snížení hmotnosti trakčního vozidla díky nahrazení klasického trakčního transformátoru transformátorem.
Abstrakt EN: This paper direct frequency converter (single-phase high-voltage matrix converter MC) is used as an input converter between the AC trolley and middle transformer. Its application allows to reduce the weight of vehicle traction due to the substitution of conventional traction transformers.
Klíčová slova

Zpět

Patička