Přejít k obsahu


Varianty realizace trakčního pohonu se středofrekvenčním transformátorem

Citace:
BEDNÁŘ, B., DRÁBEK, P., PITTERMANN, M. Varianty realizace trakčního pohonu se středofrekvenčním transformátorem. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Variants of traction drive with medium-frequency transformer
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Bedřich Bednář , Doc. Ing. Pavel Drábek Ph.D. , Ing. Martin Pittermann Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje problematice speciálních trakčních pohonů pro střídavou trolej (25kV/50Hz resp.15kV/16,7Hz), kde je z důvodu minimalizace hmotnosti použit středofrekvenční transformátor (MFT). Pro jeho napájení tak musí být realizován vysokonapěťový měnič (tj. již na vstupním filtru). Jako konkrétní varianty realizace jsou zde uvažovány varianty s nepřímým měničem kmitočtu nebo s přímým měničem kmitočtu (maticový měnič MC) a varianty s jediným společným MFT nebo kombinace několika MFT (jako modulární uspořádání několika základních buněk). Článek porovná tyto varianty z hlediska silového obvodu a z hlediska nutných regulačních algoritmů.
Abstrakt EN: This paper describes different variants of traction drive with medium frequency transformer. This electric drive for vehicle (locomotive, EMU, bimodal vehicle etc.) for AC-trolley wire (25kV/50Hz resp.15kV/16.7Hz) don not use classical “low frequency transformer” (50Hz resp. 16.7Hz) but it use special medium frequency transformer (for frequency about 400Hz etc.). This solution bring the reducing of weight of this traction equipment but this solution need very complicated high-voltage converter (and high-voltage filter).
Klíčová slova

Zpět

Patička