Přejít k obsahu


Vliv studijního oboru na dovednost úpravy textů na počítači

Citace:
FILIPI, Z., SIMBARTL, P. Vliv studijního oboru na dovednost úpravy textů na počítači. Media4u Magazíne, 2015, roč. 12, č. 2, s. 31-34. ISSN: 1214-9187
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The impact of chosen study program on the ability to create and edit texts on a computer
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Ing. Jan Chromý, PhD.
Autoři: Mgr. Zbyněk Filipi , Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Práce řeší vliv zvoleného studijního oboru studentů 1. ročníku vysokoškolského studia pedagogické fakulty na úspěšnost v předmětu Úvod do zpracování textových informací. Za pomoci statistické analýzy testů nebyl vliv potvrzen. Článek se také zaměřuje na to, zda student pokračuje ve studiu v případě úspěšného i neúspěšného plnění předmětu.
Abstrakt EN: This paper focuses on the impact of the chosen study program from the College of Education on the overall success in the course Introduction to Text Information Processing. Statistical analysis of tests did not prove any impact on the success rate. The paper also focuses on students' decisions to continue in their studies in relation to their success in passing the course.
Klíčová slova

Zpět

Patička