Přejít k obsahu


Prediktivní regulátor pro řízení rychlosti pohonu s PMSM

Citace:
JANOUŠ, Š., ŠMÍDL, V., PEROUTKA, Z. Prediktivní regulátor pro řízení rychlosti pohonu s PMSM. In Elektrické pohony : XXXIV. konference (ELPO 2015). Plzeň: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02592-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Speed control of the PMSM
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost
Autoři: Ing. Štěpán Janouš , Doc. Ing. Václav Šmídl Ph.D. , Prof. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: FCS-MPC ( Finite Control Set Model Predictive Control) patří do podskupiny Prediktivních řízení. Díky své flexibilitě a relativní jednoduchosti byla tato metoda s úspěchem použita v různých aplikacích (řízení pohonů, řízení měničů). Základním principem metody je redukce možných řešení (regulačních zásahů) na omezený počet, ze kterých je vybráno takové řešení, které nejlépe vyhovuje zadané úloze. Tato práce se zabývá Návrhem prediktivního regulátoru pro řízení rychlosti PMSM. Funkce Navrženého regulátoru je experimentálně ověřena a výsledky jsou porovnány s klasicky používaným kaskádním řízením s PI regulátory.
Abstrakt EN: FCS-MPC ( Finite Control Set Model Predictive Control) belongs to the group of predictive control. Thanks to its flexibility and relatively simple structure it has been successfully used in many applications (drive control, power converter control.) The basic principle is based on limiting the number of possible control action to a finite number and choosing the one which minimize chosen loss function. This paper deals with the design of predictive regulator for a speed control of PMSM. The function of designed control is experimentally verified and the results are compared with cascade pi controller base structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička