Přejít k obsahu


Model vývoje valečovské sídelní aglomerace

Citace:
GABRIEL, F. Model vývoje valečovské sídelní aglomerace. Archaeologia historica, 2015, roč. 40, č. 1, s. 131-147. ISSN: 0231-5823
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Development Model of the Settlement Agglomeration in Valečov
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. František Gabriel Ph.D.
Abstrakt CZ: Sídelní aglomerace Valečov, nazvaná podle hradu, obsahujícího jádro a předhradí, zahrnuje další dvě sídelní jednotky. Přilehlou sídelní jednotku vymezuje opevnění, navazující na výše položený hrad, a samostatná sídelní jednotka, kterou, ač leží v bezprostřední blízkosti hradu, obepíná vlastní uzavřené opevnění. Aglomerace nás staví před řadu otázek souvisejících s dobou vzniku sídelních jednotek, s jejich funkcemi, majetkovými poměry a změnami aglomerace.
Abstrakt EN: The settlement agglomeration in Valečov, which got its name after a castle comprising a core and a bailey, includes another two settlement units. The adjacent settlement unit is delimited by a fortification adjoining the higher-situated castle, and by an independent settlement unit that, though located in close proximity of the castle, is encircled by its own closed fortification. The agglomeration poses a number of questions connected with the period of the origin of settlement units, their functions, property conditions and agglomeration changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička