Přejít k obsahu


Plán komunikace v řízení vzdělávacích projektů

Citace:
JERMÁŘ, M. Plán komunikace v řízení vzdělávacích projektů. Ekonomika Management Inovace, 2015, roč. 7, č. 1, s. 32-41. ISSN: 1804-1299
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communication plan in management of educational projects
Rok vydání: 2015
Autoři: PhDr. Milan Jermář Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je zhodnocení významu komunikace v projektovém řízení. Speciální pozornost věnuje využívání plánů komunikace v projektech realizovaných školami v České republice. Vychází z širšího výzkumu, který byl zaměřen na zvládání rizik ve vzdělávacích projektech. Upozorňuje na potřebu více rozvíjet kompetence projektových manažerů ve školách i kompetence spojené s komunikací na projektech.
Abstrakt EN: The aim of the paper is the evaluation of the importance of communication in project management. Special attention is paid on the use of communication plans in projects implemented by schools in the Czech Republic. The paper is based on the extensive research, which was focused on risk management in educational projects. The author highlights the need to develop competencies which are necessary for project managers in schools as well as skills associated with communication on projects.
Klíčová slova

Zpět

Patička