Přejít k obsahu


Development of Numerical Models for the Heat-Treatment-process Optimisation in a Closed-Die Forging Production

Citace:
MALEČEK, L., FEDORKO, M., VANČURA, F., JIRKOVÁ, H., MAŠEK, B. Development of Numerical Models for the Heat-Treatment-process Optimisation in a Closed-Die Forging Production. Materiali in Technologije, 2015, roč. 49, č. 3, s. 471-475. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Development of Numerical Models for the Heat-Treatment-process Optimisation in a Closed-Die Forging Production
Rok vydání: 2015
Autoři: Ladislav Maleček , Mikulas Fedorko , Ing. Filip Vančura , Dr. Ing. Hana Jirková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Článek se zabývá numerickou simulaci stávající technologie tepelného zpracování zápustkových výkovků z oceli 25CrMoS4. Cílem simulace bylo vytvoření teplotního modelu umožňujícího analýzu teplot zápustkového výkovku během ohřevu na austenitizační teplotu. Tento model umožní zkrácení doby ohřevu a doby výdrže na teplotě. Dále je v článku popsána numerická simulace a materiálově-technologický model stávající technologie tváření a následného volného chladnutí na vzduchu vybraného zápustkového výkovku určeného pro automobilový průmysl. Tato numerická simulace poskytuje informace o toku materiálu, o velikosti dílu a rychlostech deformace během tváření a dále pak informace o teplotních podmínkách během manipulace, tváření a při následném volném chladnutí na vzduchu. S pomocí materiálově-technologického modelování je možné připravit vzorky, které odpovídají vybraným místům výkovku. Kombinací těchto dvou metod bude vyvinut a optimalizován proces řízeného chlazení zápustkového výkovku jako náhrada za tepelné zpracování. Dále je možné optimalizovat celý proces, jak z podhledu kvality, tak z pohledu spotřeby energie. Obě numerické simulace byly použity pro modelování zápustkového kování mikrolegované chrom-molybdenové oceli 25CrMoS4 ve společnosti Kovárna VIVA a.s.
Abstrakt EN: The paper describes a numerical simulation of the current technology of heat treatment of closed-die forgings made of the 25CrMoS4 steel. The aim of this simulation was to create a temperature model enabling a temperature analysis of closed-die forgings during the heating to the austenitization temperature. This model would permit the heating and soaking times to be reduced. The paper also describes a numerical simulation and material/technological modelling of the current forming technology and the subsequent still-air cooling of a selected type of closed-die forgings for the automotive industry. This numerical simulation provides information on the material flow, the part size and the deformation rate during forming and on the temperature conditions during handling, forming and subsequent still-air cooling. Using the material/ technological modelling, samples corresponding to the selected locations of a forging can be obtained. By combining these two techniques, controlled cooling of closed-die steel forgings will be developed and optimized as a substitute for heat treatment. It is also possible to optimize the process in terms of both quality and energy consumption. Both numerical simulations were applied to the technology of forming and heat treatment of closed-die forgings of microalloyed steel, chromium-molybdenum 25CrMoS4, at the company of Kovarna VIVA a.s.
Klíčová slova

Zpět

Patička