Přejít k obsahu


Estimation of State and Measurement Noise Characteristics

Citace:
DUNÍK, J., STRAKA, O., ŠIMANDL, M., KOST, O., AJGL, J., SOTÁK, M., BARÁNEK, R., KAŇA, Z. Estimation of State and Measurement Noise Characteristics. In Proceedings of the 18th International Conference on Information Fusion. Washington: IEEE, 2015. s. 1817-1824. ISBN: 978-0-9824438-6-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Estimation of State and Measurement Noise Characteristics
Rok vydání: 2015
Místo konání: Washington
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Bc. Oliver Kost , Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Miloš Soták , Radek Baránek , Zdeněk Kaňa
Abstrakt CZ: Článek se věnuje odhadu parametrů poruch působících na lineární systém, který je popsán stavovým modelem. Pozornost je věnována zejména poruchám, které jsou korelované v čase. V článku je navržena nová metoda, která je založena na analýze inovační posloupnosti lineárního prediktoru. Metoda je pak také rozšířena do formy vhodné pro kalibraci sensorů. Navržené metody jsou ověřeny v simulačních studiích.
Abstrakt EN: The paper deals with the estimation of the noise characteristics of a linear system described by the state space model. In particular, the stress is laid on the linear systems with the measurement noise correlated in time. The method, providing unbiased estimates of the state and measurement noise characteristics is analytically derived. The method extends, in principle, the concept of the correlation methods by explicit consideration of the noise time-correlation. The method is also modified into the form suitable for a sensor calibration procedure typically realized by the Allan variance method. The theoretical results are thoroughly discussed and the proposed method is validated using numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička