Přejít k obsahu


Vybrané 3D modely objektů projektu „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“.

Citace:
KEPKA VICHROVÁ, M., HÁJEK, P., KEPKA, M., JANEČKA, K., ČADA, V., JEDLIČKA, K., FIALA, R., STREJCOVÁ, J. Vybrané 3D modely objektů projektu „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“.. Z dějin geodézie a kartografie 17. Zeměměřické práce, mapová díla, osobnosti a sbírky., 2014, roč. 17, č. podzim 2014, s. 171-179. ISSN: 0232-0916
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: 3D Modelling of Selected Buildings in Terms of the Project "Landscape of memory. Dresden and Terezin as Places of Memories on Shoah"
Rok vydání: 2014
Místo konání: Praha
Název zdroje: Národní technické muzeum v Praze
Autoři: Ing. Martina Kepka Vichrová Ph.D. , Ing. Pavel Hájek , Ing. Michal Kepka , Ing. Karel Janečka Ph.D. , Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Radek Fiala Ph.D. , Ing. Jana Strejcová
Abstrakt CZ: Projekt „Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA“, propojuje dvě místa paměti na ŠOA, Terezín a Drážďany. V příspěvku budou prezentovány 3D modely vybraných budov vytvořené na základě dobových mapových podkladů, plánů popř. fotografií. Důraz bude kladen na metodiku tvorby budov a vizualizace.
Abstrakt EN: The project "Landscape of memory. Dresden and Terezin as places of memories on Shoah" interconnects Terezin and Dresden - two towns of memories on Shoah. The paper presents 3D models of selected buildings that were created using period map documents, plans and photographs. Special attention is paid to the methodology of the creation of buildings and of visualisation.
Klíčová slova

Zpět

Patička