Přejít k obsahu


Design of Discrete Second Order Filters for Continuous-Discrete Models

Citace:
STRAKA, O., DUNÍK, J., ŠIMANDL, M. Design of Discrete Second Order Filters for Continuous-Discrete Models. In Proceedings of the 18th International Conference on Information Fusion. Washington: IEEE, 2015. s. 1825-1832. ISBN: 978-0-9824438-6-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Design of Discrete Second Order Filters for Continuous-Discrete Models
Rok vydání: 2015
Místo konání: Washington
Název zdroje: IEEE
Autoři: Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek je věnován odhadu stavu nelineárních stochastických dynamických systémů. Důraz je kladen zejména na rozvoj a implementaci diskrétních filtrů druhého řádu pro systémy popsané spojitými modely. Rozvíjeny jsou dva různé způsoby návrhu filtrů. První je založen na diskretizaci a následné aproximaci spojitého modelu pro návrh nelineárního filtru. Druhý je, na druhou stranu, založen nejprve na vhodné aproximaci a následné discretizeci modelu. Oba přístupy jsou analyzovány a ilustrovány za pomoci numerického příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with state estimation of nonlinear stochastic dynamic systems. In particular, the stress is laid on development of second-order discrete-time filters for nonlinear continuous-discrete models. Two different filters are derived based on different order of nonlinear function approximation and discretization of the continuous dynamics equation. For the approximation the Taylor expansion is used and for the discretization either exact method or approximate method based on the stochastic Taylor expansion are utilized. Performance of the filter algorithms is illustrated using an example of tracking a ship in deep water.
Klíčová slova

Zpět

Patička