Přejít k obsahu


Approximation of Powers of Gaussian Mixtures

Citace:
AJGL, J., ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Approximation of Powers of Gaussian Mixtures. In Proceedings of the 18th International Conference on Information Fusion. Washington: IEEE, 2015. s. 878-885. ISBN: 978-0-9824438-6-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Approximation of Powers of Gaussian Mixtures
Rok vydání: 2015
Místo konání: Washington
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jiří Ajgl Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Jindřich Duník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Gaussovské směsi jsou používány k aproximaci obecných hustot pravděpodobnosti. V úlohách fúze vážený geometrický průměr hustot využívá mocniny hustot. Protože operace mocnění Gaussovských směsí není uzavřená, vyvstává problém aproximace mocnin směsí. Tento článek navrhuje a zkoumá několik takových aproximací. První je založena na limitním případu, druhá na optimalizaci, třetí je dána numerickým řešením dané optimalizační úlohy a poslední je dána přesnou mocninou aproximace Gaussovské směsi. Numerické příklady porovnávají váhy složek, střední vektory a kovarianční matice.
Abstrakt EN: Gaussian mixtures are used to approximate general probability density functions. In fusion problems, the weighted geometric mean of densities exploits density powers. Since the operation of exponentiation of Gaussian mixtures is not closed, the problem of approximating the mixture powers arises. This paper proposes and inspects several such approximations. The first is based on a limit case, the second is based on an optimisation, the third is given by a numerical solution to the optimisation problem and the last one is given by the exact power of an approximation of the Gaussian mixture. The numerical examples compare component weights and the means and covariance matrices.
Klíčová slova

Zpět

Patička