Přejít k obsahu


Jednotka řízení ultrazvukového průtokoměru

Citace:
DUDÁČEK, K., DUDÁČEK, K., LEDVINA, J., NOVOTNÝ, J., VAVŘIČKA, V. Jednotka řízení ultrazvukového průtokoměru. 2014.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ultrasound flow meter control unit.
Rok vydání: 2014
Název zdroje: ZČU v Plzni,NTIS
Autoři: Dr. Ing. Karel Dudáček , Ing. Karel Dudáček , Ing. Jiří Ledvina CSc. , Ing. Jiří Novotný , Doc. Ing. Vlastimil Vavřička CSc. ,
Abstrakt CZ: Funkční vzorek měřicí jednotky ultrazvukového průtokoměru kapalin. Metoda využívá synchronního měření dvou ultrazvukových vln, které se šíří po směru a v protisměru tečení kapaliny. Matematickým zpracováním množiny vzorků se určuje rozdíl ve zpoždění obou vln, což tvoří základ pro výpočet rychlosti proudění v měřicí trubici.
Abstrakt EN: Functional sample of the measurement unit of the ultrasonic flowmeter dedicated to measurement of velocity of liquid flow. The method utilizes a synchronous measurement of two ultrasonic waves that propagate downstream and upstream the fluid flow. Mathematical processing of the set of samples determines the difference in delay of the two waves, which forms the basis for calculation of the flow velocity in the measuring tube.
Klíčová slova

Zpět

Patička