Přejít k obsahu


Výkonové VF zesilovače pro nestandardní kmitočtová pásma

Citace:
KAVALÍR, T. Výkonové VF zesilovače pro nestandardní kmitočtová pásma. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 139 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RF power amplifiers for non-standard frequency bands
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce si klade za cíl seznámit odbornou komunitu s moderními přístupy řešení z oblasti výkonové radiotechniky, výkonových vysokofrekvenčních zesilovačů a podpůrných obvodů pro tuto oblast. Tato disertační práce se zabývá výzkumem, návrhovými metodami a praktickým ověřením dosažitelných parametrů na prototypech a funkčních vzorcích výkonových vysokofrekvenčních zesilovačů. Tyto zesilovače jsou většinou zaměřeny pro tzv. nestandardní kmitočtová pásma (úseky) v oblasti krátkých a velmi krátkých vln, která zpravidla nejsou z hlediska komerčního využití příliš zajímavá. Ze stejného důvodu existuje i výrazně menší množství odborných publikací, které se danou problematikou vážně zabývají, protože vzhledem k povaze využití těchto pásem není zaručeno masové uplatnění výsledků a následný zásadní komerční úspěch.
Abstrakt EN: This work informs the professional community with modern solutions of the power radio engineering, power amplifiers and support circuits for this area. This dissertation deals with research in power radiotechnics area for non-standard frequency bands. This non-standard radio bands are not in terms of commercial use of overly interesting. For this same reason, there is a significantly smaller number of professional publications that deal with this subject seriously, because the nature of use of these bands is not guaranteed by the mass application of the results and with high commercial success.
Klíčová slova

Zpět

Patička