Přejít k obsahu


Vzdělávání fyzioterapeutů na FZS

Citace:
VALEŠOVÁ, M., FIRÝTOVÁ, R., STAŠKOVÁ, Š. Vzdělávání fyzioterapeutů na FZS. In Vzdělávání ve zdravotnictví - Sborník příspěvků. Praha: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., 2015. s. 171-176. ISBN: 978-80-905728-2-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Education physiotherapists of FHCS
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Autoři: Mgr. Monika Valešová , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Šárka Stašková
Abstrakt CZ: Článek představuje vzdělávání fyzioterapeutů na Fakultě zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Za klíčovou a zároveň problematickou oblast vzdělávání fyzioterapeutů na FZS je považováno zajištění kvalitní praktické výuky pro získání co nejlepších praktických dovedností absolventů. Proto je každoročně vyhodnocována evaluace pracovišť prostřednictvím evaluačního dotazníku o 5 uzavřených otázkách, který je rozdán studentům fyzioterapie na konci letního semestru. Z výsledků je patrné, že se daří díky úzké spolupráci s vyučujícími kvalitu výuky zlepšovat.
Abstrakt EN: This article presents the physiotherapists‘ education at the Faculty of Health Studies (FHS) in University of West Bohemia. As the key and challenging component of physiotherapists‘ education at FZS is considered the ensurance of the quality of practical training for obtaining the best possible practical skills of graduates. Therefore, it is annually evaluated by the evaluation offices through evaluation questionnaire consisting of 5 closed questions, which is distributed to students of physiotherapy at the end of the summer term. The results show that thanks to close cooperation with teachers there’s an improving teaching quality.
Klíčová slova

Zpět

Patička