Přejít k obsahu


Comparison of the error rates in the manufacturing and non-manufacturing processes

Citace:
JANUŠKA, M., KOSŤUN, M. Comparison of the error rates in the manufacturing and non-manufacturing processes. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam: International Business Information Management Association, 2015. s. 1746-1753. ISBN: 978-0-9860419-4-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of the error rates in the manufacturing and non-manufacturing processes
Rok vydání: 2015
Místo konání: Amsterdam
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D. , Bc. Michal Kosťun
Abstrakt CZ: Štíhlá výroba a procesní analýzy a optimalizace jsou široce využívané nástroje v dnešní době. Je tedy možné předpokládat, že je to v rámci podniků běžný přístup. Výrobní procesy byly v centru zájmu v poslední dekádě a jejich optimalizace je dobře zvládnuta a popsána v literatuře. Mezera kterou je nutné adresovat je v nevýrobních procesech. Nevýrobní procesy se dostávají do popředí zájmu v posledních letech díky ohromnému potenciálu ke zlepšení a úsporám. Tento článek se zabývá chybovostí ve výrobních a nevýrobních procesech. Cílem článku je dokázat na případové studii, že výrazná část reklamací je způsobena nevýrobními procesy.
Abstrakt EN: Lean management and process analysis and optimization are widely used tools among enterprises today. Therefore it is possible to assume that project optimization and management is common approach for companies nowadays. Manufacturing processes was in crosshairs in last decades and methods for optimization of manufacturing processes are richly described in literature and proven by huge number of case studies. Gap to be covered is in non-manufacturing processes. Nonmanufacturing processes are coming to crosshairs in last years because there is huge potential for further cost reductions and savings. This paper deals with comparison of the error rates in the manufacturing and non-manufacturing processes. Goal of the paper is to prove that significant number of reclamations (errors with direct impact to end user) is caused by non-manufacturing processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička