Přejít k obsahu


Software pro kontrolu údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN

Citace:
MARVALOVÁ, J., JANEČKA, K. Software pro kontrolu údajů a vazeb stavebních objektů vedených v RÚIAN. 2015.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for validation of information and relationships for building objects registered in RTIARE
Rok vydání: 2015
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jindra Marvalová , Ing. Karel Janečka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Software přispívá ke zvýšení kvality dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) se zaměřením na kontrolu údajů a vazeb stavebních objektů. Celkem umožňuje provádět čtyři kontroly: 1. Vyhledání stavebních objektů, u kterých jsou totožné (blízké) definiční body. 2. Vyhledání stavebních objektů, které mají podezřelá čísla (popisná, evidenční). 3. Vyhledání stavebních objektů, které mají vazbu na stejnou parcelu katastru nemovitostí (KN). 4. Vyhledání stavebních objektů, které mají definiční bod stavebního objektu a definiční bod parcely vzdálený více jak definovaná max. vzdálenost.
Abstrakt EN: The software enables to improve the quality of data Register of territorial identification, addresses and real estate (RTIARE), which are focused on the control and data links of buildings. A total of four controls could be carried out: 1. Searching buildings which have identical (near) definition points. 2. Searching buildings which have suspicious numbers (house registration). 3. Search buildings which have a common bond to the same parcel in cadastre. 4. Searching buildings which have a definition point of a building and a definition point of a parcel far more than the max. distance.
Klíčová slova

Zpět

Patička