Přejít k obsahu


Pracovněprávní spory

Citace:
HROMADA, M. Pracovněprávní spory. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2015, 192 s. ISBN: 978-80-7400-581-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Labor Law Disputies
Rok vydání: 2015
Místo konání: Praha
Název zdroje: C.H. Beck
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se zabývá občanským soudním řízením v pracovních věcech. V České republice neexistuje žádná zvláštní úprava soudního procesu v pracovních věcech kromě několika stručných zmínek roztroušených po celém občanském soudním řádu. Kniha tak mimo jiné dává návod, jak vést v těchto věcech řízení, jaké jsou rozhodné skutečnosti, které je třeba zjišťovat, jak formulovat výroky rozhodnutí a jaké jsou vztahy s jinými typy řízení.
Abstrakt EN: The main theme of the publication is the judicial proceedings in labor law disputes. There is no specific regulation on such disputes in the Czech Republic. Code of civil procedure contains only few rules, which concerns composition of the court, preliminary precaution, and burden of proof in discrimination cases, provisional enforceability and admissibility of remedies. The publication gives guideline how to lead the process, what are relevant circumstances and evidences. It formulates how the courts decisions are to be made.
Klíčová slova

Zpět

Patička