Přejít k obsahu


Možnosti a limity posílení veřejného obrazu české politologie s využitím techniky Science Communication

Citace:
CABADA, L. Možnosti a limity posílení veřejného obrazu české politologie s využitím techniky Science Communication. Politics in Central Europe, 2015, roč. 11, č. 1S, s. 185-201. ISSN: 1801-3422
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Opportunities and limits for strenghtening the image of Czech political science using the Science Communication techniques
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. PhDr. Ladislav Cabada Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je diskutovat specifickou situaci české politologie v rámci ostatních sociálních věd a dále s ohledem na využitím technik Science Communication. Politologie se jeví být v českém mediálním prostoru nadreprezentována, nicméně většina takových prezentací nepřináší výsledky výzkumu, ale je spíše založena na osobních komentářích. S využitím příkladů se proto snažíme vysvětlit rozídl mezi poltologií jako vědou a politickým komentátorstvím. Následně provazujeme oba ideáltypy s technikou Science Communication.
Abstrakt EN: The aim of the article is to discuss the specific position of political science in Czech public and scientific discourse and within the science communication approach and strategies. The political science seems to be overrepresented in the Czech public discourse and media, but the majority of such „political science“ presentations does not represent the research results, but the comments and analysis not directly related to the political science. On the examples we stress the necessity to sensitively differentiate between the science about the politics and power at one side, and the political comentatorship on the other. Furthermore we present the most important techniques and methods in science communication related to the political science and political research, mainly in the Czech milieu. Such techniques may help strengthen the position of political science and – above all – weaken or even remove the public label equalizing the politics and political science and presenting the political science as the general knowledge of the whole Czech society.
Klíčová slova

Zpět

Patička