Přejít k obsahu


Theoretical investigation of some specific features of the electronic structure and optical properties of Benzoic Acid 2-Amino-4,6-Dimethylpyrimidine (1:1) co-crystals

Citace:
AL-JAARY, A. Theoretical investigation of some specific features of the electronic structure and optical properties of Benzoic Acid 2-Amino-4,6-Dimethylpyrimidine (1:1) co-crystals. Optical Materials, 2015, roč. 46, č. srpen 2015, s. 216-222. ISSN: 0925-3467
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Theoretical investigation of some specific features of the electronic structure and optical properties of Benzoic Acid 2-Amino-4,6-Dimethylpyrimidine (1:1) co-crystals
Rok vydání: 2015
Autoři: Prof. Ing. Ali H. Reshak Al-Jaary Ph.D.
Abstrakt CZ: Benzoové kyseliny 2-amino-4, 6-dimethylpyrimidinu (1: 1) ko-krystalu byly obsáhle zkoumány pomocí funkční teorie hustoty. Struktura elektronického pásu ukazuje, že minimální vodivostní pás (CBM) a maximální valenční pásmo (VBM) se nachází ve středu Brillouinovy zóny, což vede k přímému zakázanému pásmu. Výpočty byly prováděny metodou FPLAPW + lo (full potential linear augmented plane wave plus local orbitals).
Abstrakt EN: Benzoic Acid 2-Amino-4, 6-Dimethylpyrimidine (1:1) co-crystal have been comprehensively investigated by means of density functional theory. The electronic band structure show that the conduction band minimum (CBM) and the valence band maximum (VBM) are situated at the center of the Brillouin zone resulting in a direct band gap. Calculation were performed using the full potential linear augmented plane wave plus local orbitals (FPLAPW + lo) method
Klíčová slova

Zpět

Patička